Norantagraus neix  fruit de la nostra passió i afició pels treballs verticals i treballs integrals. Més de 20 anys ens avalen. Empresa especialitzada en treballs verticals, rehabilitació de façanes, interiors, paletería, fontanería, muntatge de calderes, aires acondicionats, estufes… electricista, instal.lació de luminaries, sensors, intercomunicadors, cablejat i re-cablejat eléctric… fustería d’alumini i PVC, intal.lació i rehabilitació de parquet i tarima, espais confinats.., que presta serveis a indústries i particulars de manteniment i seguretat, cercant sempre la millor solució en el mínim temps i millor cost possible.

Especialitzats en executar treballs en entorns de difícil accés i serveis integrals, arribant a una extensa demanda.

Ens avala l’alt grau de compromís i repte en l’execució dels projectes en quant a seguretat i qualitat, buscant un valor afegit al resultat final.

Realitzem treballs verticals utilitzant material de seguretat admès per implantar un sistema de gestió de qualitat basat en la normativa UNE-ESO ISO 9001:2008.

Garantia per excel.lència en la totalitat dels serveis resultat de la satisfacció i necessitat dels nostres clients.
Promovem la millora i evolució dels nostres serveis i sistema de gestió implicant al nostre personal en activitats de qualitat.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST