CABLEJATS I RE-CABLEJATS ELÈCTRICS

 

Realitzem tot tipus de cablejat i re-cablejat elèctric, en edificis particulars, oficines, empreses, fàbriques i naus industrials, electrificació de pobles, etc…

Apliquem les normatives tècniques d’electricitat en els treballs, i entre la normativa més important especifiquem el seccionament de conductors elèctrics segons la càrrega que suporten i en què circuits seràn empleats, a  més del tipus d’entubats si hi ha o no en les instal.lacions. Apliquem la normativa exigent de colors per a cas conductor elèctic, la qual cosa ens facilita les instal.lacions i el manteniment, depenent si les instal.lacions elèctriques són monofàsiques, tifàsiques o polifàsiques amb o sense neutre.

És vital l’ús correcte dels cables elèctrics en tota instal.lació. Aques han de tenir el seccionament adequat per a cada circuit, la càrrega elèctrica que suportin aquests conductors d’electricitat no ha de ser major a la capacidad de amperes que suporta cadascún d’aquests cables elèctrics. per ex. Si vols instal.lar una assecadora industrial que consumeix aproximadament 40A  llavors ha d’implementar un circuit independent amb un conductor elèctric que suporti des 40A fins 50A això amb la finalitat de tenir un circuit eficient i segur en cas contrari el conductor elèctric pot col·lapsar per sobreescalfament provocant perillosos curtcircuits. És clar aquesta seguint l’exemple anterior si el conductor elèctric suporta 40A estaria al límit, pitjor encara si només suporta 30A o menys aquest conductor es veuria afectat immediatament.

El codi de colors és de vital importància en conductors elèctrics ja que ens permeten fer instal·lacions ordenats podent assenyalar correctament Fase, Neutre i línia de connexió a terra per tant la instal·lació serà més eficient i segura.

Recordeu que les bones instal·lacions elèctriques fetes per professionals són segures i eficients.
No posi en risc les seves instal·lacions elèctriques i en perill a la persones.

 

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST