NORANTAGRAUS compta amb personal professional en electricitat, tècnics electricistes en constant evolució i formació, experiència en el camp de l’electricitat en general, no només en cablejats elèctrics , d’aquesta manera podem brindar-li  un servei segur i de qualitat en  la seva instal·lació. És també per aquesta raó que NORANTAGRAUS  li brinda garantia total en tot els projectes que es realitzi amb nosaltres.

Desenvolupem tot tipus d’instal.lacions elèctriques, ja siguin residencials, industrials o comercials. Realitzem manteniments d’instal.lacions elèctriques. Els nostres treballs inclouen mà d’obra i sumisitrament de materials com canonades, cablejats, entre molts d’altres. Reparem curts circuits i falles elèctriques. Substituim i instal.lem endolls, il.luminació, centre de càrrega, monofàsics, trifàsics, termo magnètics, tauler de control, sistemes automàtics per a bombes d’aigua i regs.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST