PROTECCIÓ COL.LECTIVA

 

 

La nostra finalitat és eliminar el factor de risc en el treball, seguim la tècnica de seguretat de protecció col.lectiva amb l’objectiu de la qual és la protecció simultània de diversos treballadors exposats a un determinat risc o agressió externa, ja sigui químic o biològic, que es puguin presentar durant la activitat laboral.
Els exemples de protecció col.lectiva utilitzats més freqüentment i que instal.lem amb tota seguretat i eficiència són:

• Baranes.
• Passarel.les.
• Rets de seguretat.
• Andamis.
• Enreixats.
• Cobriment de forats.
• Ventilació general o localitzada.
• Vitrines de gas.
• Tancaments per màquines sorolloses.
• Senyalització.

 

La senyalització bàsica de seguretat i salut en el lloc de treball, està regulada pel RD 484/4977.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST