ESCALES FIXES O ”ESCALES DE GAT”

 

Les escales fixes de serveis- o “escales de gat”- són estructures metàl.liques fixades de manera permanent que permet l’accés ocasional a teulades, pous, silos , antenes, torres de refineries de petroli, xemeneies i altres zones d’accés restringit.
Regulades pel RD 486/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Tal como indica la normativa, instal.lem escales fixes que tinguin una alçada superior a 4 metres, al menys a partir d’una alçada, d’una protecció circumdant. Aquesta mida no serà necessària en conductes, pous i altres instal.lacions que, per la seva configuració, ja proporcionin aquesta protecció.
En les alçades superior a 9 metres, instal.lem plataformes de descans cada 9 metres o fracció, si bé ens obliga interrompre d’escala: aquestes es poden instal.lar, per exemple, en un lateral.

 

AVANTATGES

 

Permeten a l’usuari descansar durant l’ascens o descens recolzant l’esquena en el propis ares.
Tenen un efecte psicològic positiu en quant que l’usuari se sent més protegit.
En algunes caigudes la protecció que s’ofereix pot ser suficient: caigudes cap enrere amb els peus als esgraons.

 

SOL.LICITA PRESSUPOST