INSTAL.LACIÓ DE PARQUET I TARIMA

 

Els serveis més sol·licitats en reparacions de parquet i tarima són: instal·lació tarima flotant, planejat, fregat, envernissat i instal·lació de parquet, abrillantat de marbre i terratzo, canvi de tarima, manteniment parquet…

 • Tarimes Flotants:Les tarimes flotants, solen ser materials més econòmics que la fusta massissa, de fàcil instal·lació. Les tarimes flotants solen ser sistemes multicapa, encara que també es troben sistemes flotants en fusta massissa.
 • Tarima flotant fusta multicapa: Es compon d’una base inferior d’estabilització o tauler, i dos o més capes de fusta amb tractament hidròfug, de les que la o les intermèdies solen ser de fusta resistent i barata, com pi o avet, o bambú, i la superior o de acabat, de fusta noble per a l’acabat estètic.
  Les dimensions estàndard d’aquest material oscil·la entre, 1800 i 2200 mm, amb gruixos de 12 mm i 16 mm i amples de 150 i 250 mm. La base del material, compost de fusta barata o bambú, sol tenir un gruix mínim de 10 o 12 mm, i en relació a la capa noble, haurà de tenir un mínim de 2,5 mm de fusta fins a 6,5 ​​mm. Segons la Federació Espanyola de Paviments de fusta (FEMP), el mínim ha de ser 2,5 mm perquè pot ser anomenat tarima flotant fusta multicapa, en cas contrari el material no es podrà apunyalar i tindrà una curta longevitat.
  Finalment, la capa de fusta noble, sol incorporar una última de protecció, que sol ser vernís, a l’aigua UV, amb fins a 7 mans. També alguns models incorporen òxid d’alumini en el seu tractament, fent-los excepcionalment resistents a l’abrasió, també ofereixen filtres de raigs ultraviolats, oferint millor comportament davant del sol. La duresa de la capa de vernís que sol cobrir aquests sòls es mesura amb el test de Brinell, per a superfícies fines i test d’abrasió Taber, d’acord a, ISO 9352 o ASTM D 1044.
  El tractament, manteniment i conservació d’aquest material es fa a través de apunyalat, també conegut com polit i envernissat, tot i que la reparació i canvi de les peces és tot un repte.
  Aquest tipus de sòls, relativament nous, aconsegueixen un acabat de la mateixa qualitat visual que els parquets de fusta massissa, superant-fins i tot en alguns aspectes, com en estabilitat dimensional, ja que en disposar-les successives capes amb les vetes perpendiculars, les deformacions de les peces causa de la humitat o temperatura disminueixen. La tarima flotant multicapa solen incorporar, igual que els sòls de tarima flotant sintètica, un sistema d’ancoratge tipus clic.
 • Tarima flotant massissa: taules o lames de fusta massissa que ronden els 2 cm de gruix, llargues i estretes, variant les seves dimensions d’uns models a uns altres.
  Poden presentar-se sense juntes laterals, amb juntes a mitja fusta encadellades, i normalment disposen d’alguna peça de connexió metàl·lica tipus clip, tot i que no necessiten sistemes especials d’ancoratge ja que en ser més pesades, funcionen bé per simple gravetat.
  El tractament, manteniment i conservació d’aquest material es fa a través de apunyalat, també conegut com polit i envernissat.
 • Parquet:Actualment, s’ha simplificat el procés d’instal·lació amb cues de poliuretà, que milloren el comportament enfront de la humitat, del parquet, i asseguren una adhesivitat a la solera per dècades i diversos apunyalats. La seva instal·lació és més ràpida que el sistema de clavat, encara que no sol ser tan longeva, ja que és comú que es desenganxin algunes peces. La taula del parquet pot ser de 100 mm × 2,5 mm x 8 mm, fins parquet de gran format amb taules de gruix de 14 mm a 17 mm amb longitud variable entre  400 mm × 70 mm × 14 mm fins a 500 mm × 75 mm × 17 mm. Aquest tipus de material s’identifica segons les normes UNE:
 1. Lamparquet: norma UNE-EN 13227: 20031
 2. Mosaic: norma UNE-EN 13488: 20032

Els formats de col·locació més comuns són:
Al fil: en què les taules estan enganxades de manera paral·lela asimètrica.
Espiga: les taules es col·loquen en un angle de 45º (graus), enfilant cap a la paret més llarga, per norma general.
Motllures: solen fer un perímetre, que delimita a terra, àrees o zones.
El seu ús i longevitat depenen molt del vernís amb el qual es troben tractat, ja que el dany més freqüent és l’aigua i el greix i fins fa poc temps els vernissos        no eren impermeables, de manera que era necessari una restauració més freqüent i canvi de taules.
Amb un gruix de taula d’entre 8 mm i 12 mm, suposa que tindrà aproximadament 3 o 4 apunyalats, ja que es retiren aproximadament 2 mm en cada un.

 

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST