INTERIORS

 

 

  • Enrrajolats de gres , porcelànic… en cuines, banys, pis.
  • Canvi de parets i sostre: El sostre és una de les parts més importants d’un equipament, per això disposen de sostres de qualsevol tipus d’acabat de placa,fustes, vegetals, metàl.liques, fibres minerals… amb perfilera vista de diferents colors, semi-oculta, oculta, omega, collada…tenint molt en compte el factor acústic per instal.lar el sistema de plaques amb el resultat més òptim.
  • Envans de pladur:  El pladur, tant en parets com en sostres, ens ofereix moltes opcions. Els envans, els trasdossats i els sostres, es poden fer amb diferents sistemes i amb plaques que compleixin normatives acústiques, de resistència al foc o a l’aigua. Els acabats en pladur permeten canviar totalment l’aspecte d’un espai.
  • Paviments: Personalitzem cada espai amb el paviment més adequat al seu ús, des de parquets sintètics o de fusta natural a vinils en rotlle o llosetes autoportants, amb disenys moderns i rústics, així com linòleums ( escoles, hospitals, aeroports…).Moquetes autoporants i terres esportius de molt fàcil col.locació, que donen excel.lents resultats per la pràctica de qualsevol esport.
  • Terra tecnic: Terres elevats registrables amb peus regulables, que s’adapten a les alçades requerides. Llosetes superiors amb nucli d’aglomerat o sulfat càlcic i acabat superficial de melamina, estratificat, fusta, vinil, linòleum, moqueta, gres, planxa metàl.liqca, encapsulats…
  • Tabics mòbils:  Ens permeten treure la màxima rendibilitat a un mateix espai, donar-li diferents utilitats en funció de com el dividim. Tàbics mòbils de diferents gruixos, fets a mida, amb una altíssima insonorització acústica, estructura metàl-lica i aïllament interior. Acabats en melamina, estratificat, vinil …, sistema d’ancoratge sense guia a terra amb tancament hermètic. Possibilitat d’adaptar-hi portes i sense guia a terra amb tancament hermètic. Possibilitat d’adaptar-hi portes i zones de recollida.
  • Aïllament térmic i acústic: Des de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació i el seu document bàsic sobre habitabilitat d’Estalvi d’Energia DB HE, cada vegada és més important i més exigent l’aïllament tèrmic en l’edificació.Disposem de solucions d’aïllament tèrmic amb llana de roca projectada. És un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerants hidràulics inorgànics i additius antipols. Està exempt d’amiant i d’altres productes nocius.Aplicat, presenta un aspecte rugós. No és tòxic ni patogen. Les aplicacions més habituals són l’aïllament tèrmic entre habitatges i locals no calefactats (garatges, locals comercials, magatzems, etc …) o d’aïllament en façanes ventilades.Aplicat amb sistemes de projecció s’aconsegueix un acabat continu i uniforme, ja sigui per la part inferior dels forjats o sobre elements delimitadors verticals. També proporciona un gran aïllament acústic.Els morters s’apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que hi fa la barreja amb l’aigua i la impulsió li dóna l’aire.Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou.El resultat de l’aplicació és una protecció òptima com a aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una bona adherència sobre la superfície d’aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics. Té bona flexibilitat i adherència que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports sense fissures ni desprendimients.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST