Línies de vida verticals

Línies de vida verticals2018-12-04T16:38:14+00:00

Les línies de vida verticals estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2 .

Alguns punts que has de tenir en compte sobre les línies de vida verticals:

  • A diferència de les línies d’ancoratge horitzontals, la norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ ancoratge com a inseparable protecció individual contra caigudes en alçada. Dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge rígida/flexible.
  • La norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ancoratge con un tot indispensable.
    Dispositius lliscants sobre línia d’ancoratge flexible UNE-EN-353.2
  • Els dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge flexible conformes amb la norma són subsistemes que, quant es combinen amb un arnés anticaigudes conforme la norma UNE-EN 361, constitueixen un dels tres sistemes anticaigudes inclosos en la norma UNE-EN 363.
    Això implica, per exemple, que la força del xoc en cas de caiguda no podrà superar en cap cas els 6kN.
Sol·licita informació

Serveis Norantagraus

Línies de vida verticals
Línies de vida Horitzontals
Línies de vida horitzontals
escales d'accés Norantagraus
Escales d’accés