Les línies de vida verticals estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2 i s’utilitzen per garantir la seguretat dels operaris en treballs en altures.

Sistemes anticaigudes en treballs en altures

Les línies de vida verticals són els sistemes anticaigudes que permeten als operaris desplaçar amunt i avall durant treballs en altures. Gràcies a la seguretat que proporcionen les línies de vida verticals, davant d’una caiguda, el sistema sempre protegirà l’operari.

Les línies de vida verticals són ancoratges rígids o flexibles que es connecten al cos dels treballadors o equip d’amarratge per garantir la seva seguretat. Des cordes de vida, arnès o caps d’ancoratge, en Norantagraus disposem d’una àmplia gamma de sistemes de línies de vida verticals.

SERVEIS NORANTAGRAUS:

Instal·lació de línies de vida verticals

IGENA instal·ladors certificats

Projectes clau en mà. Solucions integrals

Equip amb experiència i professionalitat

Seguretat i homologació

A Norantagraus oferim serveis clau en mà. Instal·lem línies de vida verticals en altures adaptades i personalitzades a les necessitats del client independentment de les característiques de la seva estructura amb personal especialitzat i amb experiència.

Contractar línies de vida verticals

Característiques línies de vida verticals

  • A diferència de les línies d’ancoratge horitzontals, la norma EN 353.1 / 2 de línies de vida verticals regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ancoratge com inseparable protecció individual contra caigudes en alçada. Dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge rígid / flexible.
  • Així mateix, la norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ancoratge amb un tot indispensable. Dispositius lliscants sobre línia d’ancoratge flexible UNE-EN-353.
  • Els dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge flexible conformes amb la norma són subsistemes que, quan es combinen amb un arnès anticaigudes conforme la norma UNE-EN 361, constitueixen un dels tres sistemes anticaigudes inclosos en la norma UNE-EN 363. Això implica, per exemple, que la força del xoc en cas de caiguda no podrà superar en cap cas els 6kN.
Sol·licitar informació

Serveis Norantagraus

líneas de vida verticales
Línies de vida verticals
líneas de vida horizontales
Línies de vida horitzontals
escaleras de acceso
Escales d’accés