Les línies de vida són sistemes anticaigudes per a treballs en alçada. El seu ús s’ha incrementat en els darrers anys per tal de garantir la seguretat dels operaris en treballs en alçada de naus industrials, teulades d’edificis o obres en construcció.

Sistemes anticaigudes de protecció

Les línies de vida són usades per a treballs amb risc de caiguda en teulades d’edificis, obres en construcció o naus industrials en rehabilitació. L’objectiu d’aquest mecanisme és garantir la protecció del treballador davant d’un accident de caiguda en alçada. Amb les línies de vida, l’operari quedarà penjat i segur gràcies al seu sistema de protecció homologat i segur.

Les línies de vida són ancoratges rígids o flexibles que els treballadors connecten al seu cos o equip d’amarratge. Aquesta maquinària permet a l’usuari desplaçar-se horitzontalment o verticalment en elevades altures assegurant que, davant d’un accident, el sistema impedeixi la seva caiguda.

Hi ha diversos tipus de mecanismes de sistemes anticaigudes: arnès, cinturons, caps d’ancoratge, cordes de vida… Poseu-vos en contacte amb Norantagraus i li elaborarem un pressupost personalitzat segons el seu projecte.

Contactar amb Norantagraus
líneas de vida

Empresa certificada 

Norantagraus és una empresa que fa més de 10 anys que està certificada per instal·lar línies de vida en qualsevol superfície i en qualsevol situació. Comptem amb professionals formats i experimentats.

Línies de vida verticals i horitzontals

En primer lloc, cal destacar que hi ha dues categories de línies de vida segons els treballs i desplaçaments que hagin de realitzar els operaris en altures. Trobem les línies de vida verticals i les horitzontals.

línies de vida verticals

Línies de vida verticals

Estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2. Són els sistemes anticaigudes que permeten als treballadors realitzar treballs en altura on s’hagin de desplaçar amunt i avall per realitzar les seves funcions. Gràcies a la seguretat que proporcionen, davant d’una caiguda, el sistema protegirà l’operari.

línies de vida horizontals

Línies de vida horitzontals

Estan regulades per la norma UNE-EN 795: 2012 equips de protecció individual anticaigudes. Aquests sistemes anticaigudes permeten als treballadors desplaçar horitzontalment, d’un costat a un altre, en treballs en altures i protegir la seva seguretat davant caigudes accidentals.

A Norantagraus treballem per oferir-li el millor servei adaptat a les seves necessitats específiques. Les línies de vida que instal·lem són segures, eficaces i compleixen rigorosament amb les normatives establertes i funcions.

Sol·licita més informació